น้ำสลัด

Greek Yogurt Caesar Salad Dressing - Skinnytaste

สูตรน้ำสลัดซีซาร์แบบครีมที่ง่ายและไม่ใช้ไข่โดยใช้มะนาวพาร์เมซานแองโชวี่จากนั้นเพิ่มความสว่างด้วยโยเกิร์ตกรีก

Greek Yogurt Caesar Salad Dressing - Skinnytaste

สูตรน้ำสลัดซีซาร์ที่ง่ายครีมและไม่ใส่ไข่โดยใช้มะนาวพาร์เมซานแองโชวี่จากนั้นเพิ่มความสว่างด้วยโยเกิร์ตกรีก